Till oss vänder sig människor med många olika frågeställningar kring sig själva, sin parrelation, sin familj eller kring andra relationer t ex i arbetslivet. Det kan även handla om kriser, förluster och sorg. Många uttrycker en önskan om att sortera och förstå sina tankar, känslor och beteenden. Med hjälp av oss får du möjlighet att hitta verktyg som ger dig friheten att tänka nya tankar, pröva nya idéer och lämna gamla mönster. Genom ökad självkännedom och ökad förståelse för sig själv, sina känslor och sina reaktioner möjliggörs en förändring.


Enskilda

Enskila samtal kan variera från några samtal till långvariga kontakter. En kortare samtalskontakt kan innebär enstaka konsultationer, krissamtal eller rådgivning. Psykoterapi kan innebära att man träffas ett bestämt antal gånger där man arbetar med en specifik frågeställning. Psykoterapi kan också vara att man väljer att arbeta mer omfattande och djupgående med såväl medvetna som omedvetna tankar och känslor. Detta innebär ibland en längre kontakt.


Par

Många par kommer till oss med en önskan om att reparera sin relation. Man kan ha fastnat i roller eller mönster och ha svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Frågeställningen kan också gälla sex- och samlevnad. Parsamtal / parterapi ger möjlighet att tala med varandra, förstå varandra och bryta låsningar i kommunikationen. Familjerådgivning bidrar också till väl bearbetade separationer, vilket är särskilt viktigt i de fall det finns barn med i bilden. Parsamtal kan variera från 4 – 5 ggr till längre kontakter.


Familj

Vi träffar familjer i olika konstellationer. Det kan vara ensamstående förälder, kärnfamiljer, regnbågsfamiljer, styvfamiljer med mina barn, dina barn och våra barn. Många frågor rör föräldraskap och tonårsproblematik. Det kan också handla om svårigheter i vuxna syskonrelationer såväl som konflikter mellan generationer.


Ungdomar

Vi vänder oss även till ungdomar och unga vuxna. Samtalen kan handla om kärlek, sex och relationer till familj och kamrater. Eller tankar kring skola, arbete eller saker man varit med om.


Arbetslivet

Många arbetsgivare anlitar oss för psykosocial rådgivning, coaching och för individuellt stöd till medarbetare gällande exempelvis stress och utmattningstillstånd. Vi erbjuder även handledning enskilt och i grupp.

familjerådgivning

psykoterapi

krissamtal

handledning

Prinsgatan 12 • 6 vån

SE-413 05 Göteborg


Tel 070 664 28 31
Tel 076 894 42 19