Utbildning

Vi har utöver grundläggande högskoleutbildning, utbildning inom familjeterapi, barn- och ungdomspsykologi, klinisk psykologi, ledarskap, arbetspsykologi, organisationsutveckling. Vi har utbildning i handledning i psykosocialt arbete och chefshandledning. Dessutom är vi legitimerade psykoterapeuter, vilket är en skyddad yrkestitel och en kvalitétssäkring.


Erfarenhet

Vi har var och en över 25 års erfarenhet från exempelvis vuxen öppenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri (BUP), psykosocialt behandlingsarbete inom skola och socialtjänst, kris- och traumabehandling, privat psykoterapiverksamhet, kommunal och privat familjerådgivning. Även erfarenhet av psykosocialt handledningsarbete enskilt och i grupp, chefshandledning, ledarutveckling, organisationsutveckling, konfliktlösning i arbetslivet och rekrytering.


Inriktning

Vår teoretiska utgångspunkt är psykodynamisk och systemteoretisk med kognitiva inslag. Vi arbetar inte utifrån en färdig modell, vårt arbetssätt varierar beroende av frågeställning och behov.

familjerådgivning

psykoterapi

krissamtal

handledning

Prinsgatan 12 • 6 vån

SE-413 05 Göteborg


Tel 070 664 28 31
Tel 076 894 42 19