Ledarskap & Organisation

Arbetslivet ställer höga krav på chefer och medarbetare. Personlig och proffesionell utveckling kräver lyhördhet, eftertanke och förståelse för hur du själv och andra fungerar. Genom handledning kan du få en ökad insikt om dig själv, dina relationer till andra och hur detta samspelar i just din arbetsgrupp elller organisation. Vi vänder oss till privata företag, olika typer av organisationer och offentlig verksamhet.


Chefshandledning

Avsikten är att du som chef eller specialist ska få en bättre uppfattning om hur du själv fungerar i relation till andra. Du kanske vill förstå dig själv och andra bättre bli bättre på att samarbeta, få dina medarbetare med dig och förbättra din förmåga att förankra idéer och sätta tydliga realistiska mål. Det kan handla om avgränsade problem och kriser men också vara ett tillfälle att få ökad självkännedom och utvecklas i din yrkesroll.


Chefsrekrytering

Vid en chefsrekrytering eller rekrytering av nyckelbefattning inom din organisation kan det vara bra att få hjälp av en utomstående professionell person. Du kan få hjälp att utforma en arbets- och kravanalys för befattningen och även med rådgivning vad gäller val av rekryteringsmetod och hur man når kandidater som uppfyller kravprofilen. Vi kan även genomföra fördjupade intervjuer med aktuella kandidater. Vid behov kan även relevanta personlighetstest användas. Denna metod tar fram starka och svaga sidor hos personen och ger en ökad förståelse vad gäller personens drivkrafter och motivation. Detta för att ge så realistiska förväntningar som möjligt om framtida prestationer. Du kan även få råd och hjälp att ta fram och värdera referenser.


Karriärutvecklingssamtal

Personliga utvecklingssamtal som omfattar ett bestämt antal samtalstillfällen. Dessa samtal ger insikt i vem du är, vad du vill och hur du ska nå dina mål i arbetslivet och privat. Detta lämpar sig för personer såväl i början av sin karriär som personer som står inför ett vägval eller nyorientering i sitt arbetsliv. Vi kan här även träna exempelvis anställningsintervjuer, även med hjälp av videoteknik.

handledning

chefsrekrytering

karriärutveckling

Prinsgatan 12 • 6 vån

SE-413 05 Göteborg


Tel 070 664 28 31
Tel 076 894 42 19