Handledning

Personlig och professionell utveckling kräver lyhördhet och förståelse för hur du själv och andra fungerar. Processinriktad handledning erbjuder ett rum för reflektion och eftertanke.
I handledning fördjupas tankar kring teorier, metoder och det egna arbetssättet. Syftet är att bibehålla och öka professionaliteten såväl teoretiskt som genom ökad medvetenhet om ditt personliga förhållningssätt. Handledning har också en avlastande funktion i syfte att förebygga stress och utmattningstillstånd.
Handledning kan ske individuellt eller i grupp och pågå under en begränsad tid där man arbetar med en specifik frågeställning. Processinriktad handledning pågår över en längre tid och frekvens bestämmer du/ni tillsammans med den handledare du/ni träffar.
Vi vänder oss till yrkesverksamma inom offentlig verksamhet såsom skola, vård, omsorg, institutioner och socialtjänst såväl som till organisationer och privata näringslivet.


Chefshandledning

Avsikten är att du som chef eller specialist ska få en bättre uppfattning om hur du själv fungerar i relation till andra. Du kanske vill fördjupa din förståelse för dig själv och andra, bli bättre på att samarbeta, få dina medarbetare med dig och förbättra din förmåga att förankra idéer och sätta tydliga realistiska mål. Det kan handla om avgränsade problem och kriser men också vara ett tillfälle att genom ökad självkännedom och reflektion utvecklas i ditt ledarskap.

Vi vänder oss till ledare och chefer inom såväl privat som offentlig verksamhet.

handledning

chefsrekrytering

karriärutveckling

Prinsgatan 12 • 6 vån

SE-413 05 Göteborg


Tel 070 664 28 31
Tel 076 894 42 19