Parsamtal

Parsamtalen är i regel 1.5 timme och kostar 1 500 kr.
Om ni önskar kan vi även ses 60 min och då är kostnaden 1100 kr.


Enskilda samtal

Enskilda samtal är i regel 50 min och kostar 900 kr.


Familjesamtal

Familjesamtal är i regel 1.5 tim och kostar 1 700 kr.


Handledning

Handledning är vanligtvis 2 x 45 min och kostar 1 290 kr + moms per 45 min.


Företag

Många får hela eller delar av kostnaden betald av sin arbetsgivare.
Även som egen företagare kan kostnaden faktureras.

familjerådgivning

psykoterapi

krissamtal

handledning

Prinsgatan 12 • 6 vån

SE-413 05 Göteborg


Tel 070 664 28 31
Tel 076 894 42 19