Spence & Wålinder, familjerådgivning i Göteborg.

Legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet

Vi erbjuder professionella samtal för

  • enskilda
  • par
  • familjer
  • arbetslivet

familjerådgivning

psykoterapi

krissamtal

handledning

ledarskap & organisation

handledning

chefsrekrytering

karriärsutveckling

Prinsgatan 12 • 6 vån

SE-413 05 Göteborg


Tel 070 664 28 31
Tel 076 894 42 19

Spence & Wålinder Familjerådgivning I Göteborg HB
Prinsgatan 12
GÖTEBORG,  413 05

Telefon

070 664 28 31
076 894 42 19

E-post
info@spencewalinder.se